• Всички
  • Бронз
  • Кавалетно изкуство
  • Миниатюри
  • Нови работи
  • Обзавеждане
  • Пластика
  • Православно изкуство
  • Приложно изкуство
  • Църковни

Ваклуш Толев

Ваклуш Толев

Тавани

Тавани

Спални

Спални

Друга вътрешна декорация

Друга вътрешна декорация

Църковна миниатюра

Църковна миниатюра

Други миниатюри

Други миниатюри

Малка пластика

Малка пластика

Църковна пластика

Църковна пластика

Иконостаси

Иконостаси

Бронзови скулптури

Бронзови скулптури